Taner Akçakanat - Geçmiş Yaşam Çalışması (Anda Yaşama Çalışması) +90 553 918 4812
Ana sayfa| Hesabım / Üyelik | EN

Mesafeli Satış Sözlesmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


Uzaktan Danışmada danışan mahremiyeti ön sırada yer alır. Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlar dışında şahsi bilgileriniz hiçbir kimseyle paylaşılmamaktadır.

Danışanların tüm bilgileri gizli tutulmaktadır. Birinci derece yakınlar dâhil olmak üzere bu bilgiler kimseyle paylaşılmaz. (Bu maddenin ayrıcalıklı olduğu tek durum danışanın kendi ya da başkasının hayatına zarar verme ihtimali olduğu zamandır.)

Danışanın kendi güvenliği açısından dikkat etmesi gereken bazı durumlar mevcuttur:
Seans esnasında video konferans veya diğer uygulamalar gerekmediğinden, seanslar kayıt edilmemektedir. Eğer herhangi bir nedenle bir yazılım aracılığı ile görüşerek seans yapılırsa da kayıt yapılmayacaktır.

Sitenin gizlilik politikası ya da güvenliğiniz konusunda diğer tüm sorularınız için aşağıdaki adreslerden iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır info@tanerakcakanat.com


HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme Taner Akçakanat tarafından (www.tanerakcakanat.com) sitesinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri almak isteyen, bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve başvurusunu http://www.tanerakcakanat.com adresindeki başvuru formunu doldurarak veren veya telefonla istekte bulunan, gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Taner Akçakanat Danışman olarak anılacaktır.

2-Sözleşmenin konusu
İş bu sözleşme Danışman’ın http://www.tanerakcakanat.com adresinde belirtilen konular doğrultusunda verilen hizmet karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

3- Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için http://www.tanerakcakanat.com internet adresinde sunulan hizmetlerden veya hizmet paketlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. 

4- Sözleşmenin bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www.tanerakcakanat.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhildir. Danışman’ın önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği hizmet veya paketlerde belirtilmiş olan ücret ödemesini, Danışman’ın internet sitesinde yer alan banka hesap bilgileri doğrultusunda havale /EFT bilgileri veya bankanın sanal post aracılığı ile ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. 

5- Tarafların hak ve sorumlulukları:
5.1- Danışman’ın hak ve sorumlulukları
Danışman, Danışan ile yapacağı danışma sürecinde görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Danışman, vereceği danışma ve Danışmanlık Hizmetleri için Danışman’ın seçeceği paketin belirtilen bedelinin ödenmesi yapılmadan her hangi bir hizmet vermek durumunda değildir. Danışanla bire-bir seanslarda her seans için öncesi ve sonrası telefon veya whatsapp ile görüşme yapacaktır. Genel Blokaj seanslarında ise öncesi ve sonrası görüşme olmayacak sadece whatsapp üzerinden mesaj atılacaktır. Seans uygulanırken telefonlar kapalı sitede belirtilen uzaktan seans koşulları gerçekleştirilecektir. Bu koşullar ayrıca kendisine mail veya whatsapp veya telefon ile öncesinde gönderilecektir.

Danışman, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Danışman, Danışan’ın izni/onayı olmadan, Danışan’ın kendisinin yâda başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir.

Danışman, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Danışman seans görüşmelerini Danışan’ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışman, "Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir.

Danışmanın, danışan ile belirtilen seans saatleri dışında danışanın sorularını cevaplama mecburiyeti yoktur.

5.2- Danışan’ın hak ve sorumlulukları
Danışan, Danışman'dan Hizmeti almak için internet sitesinde yer alan hizmet veya paketlerden birini seçerek, seçtiği pakete ilişkin hizmet bedelini internet sitesinde belirtilen ödeme seçeneklerinden birini kullanılarak yapması ve yine internet sitesinde belirtilen e-posta adreslerinden biri yoluyla Danışman'dan randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Danışman'a en az 24 saat öncesinden seansı iptal ettiğini bildirmediği sürece planlanan seansın parasının iadesini talep edemez. Danışan’ın, Danışman ile kararlaştırılan seans saatinde uygun bir ortamda olması gerekmektedir. Danışan, Danışman ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek danışanın sorumluluğundadır. Danışan, Danışman ile yaptığı geçmiş seansların, eğitimlerin para iadesini talep edemez. Ancak danışman satın alınan paketlerden danışanın kullanmadığı kalan seans ücretlerinin bedelini başta aldığı paket indirimlerini çıkartıp ayrıca cayma bedeli olan %10 kesinti ücretini de ekleyerek çıkardıktan sonra kalanını verecektir. Danışan, tanerakcakanat.com sitesinin tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır.

Danışan, Danışman’ın sağladığı hizmeti kullanım sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple internet sitesini ve Danışman’ı sorumlu tutamaz.  Danışan, seans görüşmelerinin Danışman’ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışan, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan Danışman sorumlu değildir. Danışan, Danışman tarafından internet sayfasında yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, almış olduğu hizmetleri danışman'dan izin almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz. 

Danışan danışmanın izni olmadan satın aldığı veya katıldığı video kayıtlarını başkaları ile paylaşamaz. Bunu yaptığı takdirde telif haklarını ihlale dayanarak aldığı hizmet bedelinin 5 katı kadar tazminat ödemeyi kabul eder.

6- Fesih ve tazminat hakları
Danışan iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Danışman hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu paket bedelinin yapılmış olan seans ücreti çıkarıldıktan sonra, indirim tutarını ve %10 kesinti miktarını çıkardıktan sonra kalanını alabileceğini, beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Ancak her durumda ödenmiş, yapılmış olan seans bedellerini geri alamaz. Paket ödemeleri var ise yapılmış olan seans ücretleri çıktıktan sonra geri kalanını, indirimlerini kaybetmiş olarak ve kalan miktardan %10 kesinti uygulanarak alabilir. 

7- Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için Danışan’ın vereceği elektronik posta adresi ile http://www.tanerakcakanat.com adresinde belirtilen info@tanerakcakanat.com  posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

8- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Taraf defter kayıtlarının ve telefon kayıtlarının, whatsapp kayıtlarının, gönderilmiş olan elektronik posta ve benzeri iletilerle, Danışanın internet ortamında yaptığı ve Danışman’ın sunucularında depolanmış kayıtlarının HMK ilgili maddeleri anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Danışman’ın kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Danışan'a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Danışman gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku ve yürürlükteki mevzuat uygulanacak olup, İcra Daireleri yetkilidir.