Taner Akçakanat - Geçmiş Yaşam Çalışması (Anda Yaşama Çalışması) - 0532 293 2302
Ana sayfa| Üyelik | EN

Yöntemler

Adlandıramadığımız Ağır Enerjilerden Korunma, Temizlenme, Uyumlanma ve İnisiyasyon Uygulamaısı
  • Bu enerji eğitminin inisiyasyonu uzaktan veya ofisten alabilirsiniz. yaklaşık yarım saat sürer.
  • Nasıl Kullanacağınız ile ilgili PDF dosyası alırsınız.
  • Bu eğitimi bir kere aldıktan sonra başkalarına veya kendinize uygulayabilirsiniz ayrıca başkalarına inisiyasyon verebilirsiniz  . 
  • Bu eğitimde koruyucu sembol ve mantra öğretilir ve kolaylıkla uygulanır 
  • İstediğiniz mekanlardaki ağır enerjileri arındırabilirsiniz.
  •          

        NEGATİVE ENTITIES CLEARING SYSTEM (NEGATİF EKLENTİ ENERJİSİ TEMİZLİK UYGULAMASI)


İlk olarak negatifliğin ne olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini anlamak zorundayız. Somut yani elle tutulan şeyler vardır ve sonra soyut yani elle tutulamayan şeyler vardır. Beynimiz somuttur ama zihnimiz soyuttur. Buna benzer şekilde negatif duygularımız soyuttur, elle tutulamaz. Biz bu duyguların bizi nasıl etkilediğ

ini bu duygulardan kendinizi nasıl koruyacağımızı ve bu duygulardan nasıl kaçınacağımızı bilemeyiz. Fiziksel olarak saldırıya uğradığımızda fiziksel olarak karşı bir güç kullanarak bu saldırıya karşılık veririz. Buna benzer şekilde psişik saldırılarda ise zihin gücü gücünü kullanarak psişik olarak karşılık veririz. Yani psişik saldırılarda kas gücünün bir önemi yoktur.

Bu negatif saldırılardan en etkili savunma şekli her zaman bir psişik kalkanın arkasında olmaktır. Normal kişiler bu negatif etkilerin farkında değildirler ve hayatları boyunca eziyet çekerler.

PSİŞİK

Psişik olan kişinin görünmeyen âlemlerde bağlantısı olan bir kimsedir. Psişik kişi daha çok beyninin sağ yanında kullanır. Psişik kişi altıncı hissini kullanır. Bu yetenek herkeste vardır ve geliştirilmeye ihtiyaç vardır.

PSİŞİK KORUMA

Psişik korunma auranızın etrafından bir kalkan oluşturmaktadır. Bu Kalkan ile istenmeyen düşünceleri, duyguları ve titreşimleri uzaklaştırırız. Aynı zamanda insanlar ve mekânlardan kaynaklanan enerji kayıplarını da önleriz. Psişik koruma bize ait olmayan istenmeyen enerjiler ve duyguları bizden uzaklaştırdığı için önemlidir.

 Psişik korunmaya ihtiyacımız vardır çünkü mekânların yani yerlerin bir hafızası vardır. Orada yaşanan kötü olayları üzerlerinde barındırır ve etrafın geri yansıtırlar. Eğer psişik korunma kalkanımızı yoksa bu negatif enerjini kötü etkisi altında kalırız. Auramızda ki düzen bozulur ve kendimizi kötü hissederiz.

Psişik kalkanımız olursa bu kötü enerjiler bizi etkilemeyecektir. Kalkanımızı daimi olarak tutmak için kullandığımız bir sembol vardır. Bu sembol dışarı çıkmadan önce tüm vücuda çizilir bu şekilde dışarıda negatif enerjilere karşı korununmuş olur.

AURA

Aura fiziksel bedeninizi çevreleyen çok katmanlı ve parlak bir enerji alanıdır.

1.      Katman: fiziksel beden

2.      Katman: eterik beden; bu beden tüm alt çakraları bir araya toplar; akupunktur meridyenleri bu bedenin enerjik hatlarıdır.

3.       Katman: için astral beden; kalbin etrafındadır. Ruh ve madde arasındaki bağlantıdır; gümüş kordon.

4.        Katman: psişik beden: ego

5.       Katman: ruhsal beden; bu beden tüm üst çakraları bir araya toplar. Her düşünce bu bedende bir enerji hattı çizer.

6.      Katman: Ulvi beden: ruhsal potansiyel bu bedenin enerjisinin kalite ve niteliği ile bağlantılıdır.

7.       Katman: dış evrenle bağlantılı dış astral beden.

 Auranın sağlıklı olmasını sağlayacak çakralarıdır. Çakralar bedenin ve auranın ihtiyaç duyduğu gücü ürettikleri için önemlidirler. Her çakra endokrin sistemi ile bağlantıdadır.

1.      EĞİTİME KATIL

DÜŞÜNCE KALIPLARI

Alt astral bedende düşünce veya inanç gücüyle oluşmuş bir varlık ya da ruhsal bir nesne olabilir. Bir fikre veya korkuya saplanıp kalmak bir düşünce kalıbına sebep olabilir. Bu kalıptan kendimizi korumalıyız.

PSİŞİK VAMPİRLER

 Kendi enerjilerini beslemek için başka insanlardan enerji çeken bazı insanlar vardır. Vampirlik başka bir insanın enerjisini sömürmektir. Bu psişik, duygusal ve zihinsel seviyelerde olabilir.

PSİŞİK ETKİLENENLER

Başka insanlardan veya yerlerden kötü enerji, duygular ve etkiler alıp zarar gören kişilerdir. Bu kişilerin halk arasında yıldızı düşük de denir.

PSİŞİK SALDIRI

Başka insanlara kasıtlı ya da kasıtsız olarak zarar vermek için psişik veya zihinden enerjiler göndermektir.

PSİŞİK BAĞLANMA

Yaşayan ya da yaşamayan insanların bir insanın aurasına kötü etkiler yapan bağlanmasıdır. Düşünce kalıpları da auraya bağlanabilir. Kötü enerjileri yoğun olan yerlerden enerjimizin sömürülmemesi için uzak durulması gerekir.

GEOPATİK STRES

Geopatik Stres elektro manyetik radyasyona sebep olur. Hasta Bina Sendromu olarak da bilinmektedir. İnsanın iç psişik korunmasının yanı sıra bağışıklık sisteminde kötü olarak etkileyebilir. Bu da görünmeyen varlıkları hayaletleri ya da yaşanmış olayları olayların kötü etkilerini kişiye çekebilir.

PSİŞİK ENERJİNİN NÜFUZ ETMESİ

Kötü enerji düşünceleri ve duyguları kişinin doğal savunma sistemlerini geçebilir ve kişiye zarar vererek güç düşünme neden olur. Bu tür saldırıları bertaraf edebilmemiz için Negatif Eklenti Temizleme sembolü ile kötü enerjileri içine atabileceğimiz bir alan oluşturabiliriz. Bu alan negatif enerjiyi emer ve onu pozitif enerjiye dönüştürür. Negatif Eklenti Enerji Temizleme Sistemi 5 seviyeden oluşur ve her seviyede kullanılan bir sembolü vardır. İlk dört seviyede kişinin üzerindeki kötü enerjiler ya da varlıklar dışarı atılır. 5. seviye de sembol auranın içine konur ve kişi bu sembolle sabahları yedi çakrasını temizlemelidir.

SEVİYE 1

 Bu seviyede enerji bedendeki blokajlar ve auradaki kalıntılar temizlenir.

SEVİYE 2

 Daha parlak ve enerjik olması için auranın diğer katmanları temizlenir.

SEVİYE 3

 Pozitif enerjin daha serbest hareket edebilmesi için yedi çakra temizlenir.

SEVİYE 4

Bu seviyede uyumlamayı alan kişi uygulayıcı seviyesine gelir. Başka birilerine Şifa enerjisi verebilir ve kişinin aurasına yerleşmiş negatif etkenleri temizleyebilir. Sembol bu seviyede verilir ve uygulayıcı ister sembolü kullanır isterse de kullanmayabilir. Sembolsüzde çalışılabilir.

 SEVİYE 5

 Bu seviyede kişi artık bu sistemin master eğitmeni olur. Başkalarını bu sisteme uyumlayabilir. Uyumlamalarda sembollü kullanır. Yine sembolü kullanarak insanların auralarını çakralarını ve mekânları temizleyebilir. Kötü varlıklar insanlara zarar vermemeleri için etkisiz hale getirebilir.

Negatif Eklenti Enerji Temizleme Reikiyi kullanarak kişileri ve mekânlar temizleyebilir insanları negatif enerjileri ve varlıklardan uzak tutabilirsiniz. Zaman zaman bu tür olumsuz enerjiler olursa sembolü kullanarak kendinizi temizleyebilirsiniz.

EĞİTİME KATIL

Bu inisiyasyonu uzaktan veya ofisten alabilirsiniz. Yaklaşık yarım saat sürer

Bu eğitimi bir kere aldıktan sonra başkalarına veya kendinize uygulayabilirsiniz ayrıca başkalarına inisiyasyon verebilirsiniz

ÜCRET BİLGİSİ: Bu eğitimi uzaktan veya ofisten alabilirsiniz.

Nakit Fiyatı 500 TL

Kredi Kartı Fiyatı: 650 TL

EĞİTİME KATIL